Regulamin zamawiania wejściówek

Prosimy, aby przed złożeniem zamówienia na wejściówki, zapoznać się z poniższym regulaminem oraz opisem procedury zamawiania wejściówek. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Rekolekcyjnym.

 

§1 Definicje

Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 1. LICHEŃ 2015, Rekolekcje Narodowe, RN – określenia oznaczające w niniejszym Regulaminie Rekolekcje Narodowe 2016, które odbędą się 20 sierpnia 2016 r. w Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu Starym, przy u. Klasztornej 4.
 2. Bilet, Wejściówka – potwierdzenie umowy zawartej przez Użytkownika, zapewniającej prawo do udziału Użytkownika w Rekolekcjach Narodowych.
 3. Bilet Normalny – bilet przeznaczony dla osób pełnoletnich.
 4. Bilet Ulgowy – bilet przeznaczony dla osób niepełnoletnich.
 5. Gadżet – towary typu książki, płyty mp3/dvd i inne publikacje, które Użytkownik może zamawiać razem z biletami. Organizator nie zapewnia możliwości zamawiania Gadżetów w całym okresie trwania zapisów na Rekolekcje Narodowe Licheń 2016.
 6. Biuro Rekolekcyjne – punkt udzielający informacji Użytkownikom. Kontakt z Biurem Rekolekcyjnym jest możliwy za pośrednictwem telefonu lub e-maila w Dni robocze od godziny 10:00 do godziny 18:00. Telefon: +48 696-638-932, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Opłata za połączenie z Biurem Rekolekcyjnym jest zgodna z posiadaną taryfą operatora telekomunikacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 7. Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu.
 9. Obiekt, Sanktuarium w Licheniu – miejsce, w którym odbędą się Rekolekcje Narodowe 2016, jest to Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym przy ul. Klasztornej. Rekolekcje odbędą się na placu przed Bazyliką.
 10. Organizator – Rekolekcje Narodowe 2016 organizowane są przy współpracy:
  1. Magdalena Plucner "Dla Jezusa" (PODMIOT ODPOWIEDZIALNY zwany w Regulaminie ORGANIZATOREM) z siedzibą przy ul. Dąbrówki 8/2, 75-055 Koszalin
  2. Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu, Licheń Stary, ul Klasztorna 4
  3. Fundacja SMS z Nieba, z siedzibą przy ul. Chrobrego 7, 75-062 Koszalin
 11. Regulamin – niniejszy Regulamin dystrybucji biletów i gadżetów na Rekolekcje Narodowe 2016.
 12. Internetowy system zamawiania i realizacji zamówień biletów, System Zapisów – komputerowy system dystrybucji Biletów udostępniony przez Organizatora. System umożliwia obsługę procesu składania zamówień, dystrybucji i odbioru Biletów, a także dokonywania zwrotów Biletów.
 13. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu na stronie www.narodowe.jezusnastadionie.pl i nabywająca Bilet za pomocą Systemu.

§2 Zasady Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące dystrybucji Biletów z wykorzystaniem Systemu na stronie www.narodowe.jezusnastadionie.pl.
 2. Użytkownik korzystający z Systemu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownik może kupić Bilet, korzystając z Systemu Zapisów znajdującego się na stronie www.narodowe.jezusnastadionie.pl.
 4. Przed zakupem Biletu Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez Organizatora pod adresem www.narodowe.jezusnastadionie.pl
 5. Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym odbędą się Rekolekcje Narodowe 2016, może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one Uczestników przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora.
 6. Organizator udostępni mapę Obiektu, w celu ułatwienia Użytkownikowi poruszania się po Obiekcie. Mapa Obiektu będzie zawierała układ sektorów bez numeracji miejsc w sektorach.

 

§3 Wejściówki, bilety - informacje podstawowe

 1. KOSZT wejściówki
  1. Koszt udziału jednego pełnoletniego uczestnika wynosi 25 złotych, uczestnika niepełnoletniego 15 złotych (w tym ustawowy podatek VAT).
  2. Dla dzieci, które z racji swojego wieku nie zajmują miejsca siedzącego na krześle, a przebywają np. w wózku lub nosidełku, nie trzeba nabywać wejściówki.
  3. Wpłaty od uczestników w całości przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji Rekolekcji Narodowych 2016.
  4. Darmowe wejściówki i dofinansowania - gdy 25 złotych to za dużo:
   Fundacja SMS z Nieba prowadzi m.in działalność polegającą na pozyskiwaniu dodatkowych funduszy, aby pokryć koszty osobom, których nie stać na pokrycie kosztu własnego udziału w Rekolekcjach Narodowych.
   Celem tego działania jest uniknięcie sytuacji, że ktokolwiek zrezygnuje z udziału w Rekolekcjach z powodów finansowych.
   ABY SKORZYSTAĆ Z TEJ POMOCY i otrzymać TAŃSZE lub DARMOWE wejściówki należy zamówić wejściówki w zwykłym trybie przez formularz, a następnie skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo z prośbą o niższy koszt lub całkowite dofinansowanie.

   Do skorzystania z wejściówek darmowych zachęcamy wszystkie osoby, których nie stać na pokrycie kosztów udziału w Rekolekcjach.

 2. Sposoby zamawiania wejściówek
  1. INTERNETOWY SYSTEM zamawiania wejściówek pod tym adresem:
   http://narodowe.jezusnastadionie.pl/zapisy/formularz
   - wybierając tą opcję Zamawiajacy ma możliwość wyboru miejsca
  2. TELEFONICZNIE pod nr telefonu (kontakt z Biurem Rekolekcyjnym)

   Procedura zamawiania jest szczegółowo opisana w załączniku Etapy procesu zakupu Biletu.
 3. Bilet - opis
  1. Bilet ma formę wydruku papierowego w formacie zbliżonym do karty płatniczej.
  2. Bilet ma naklejony przez Organizatora hologram.
  3. Bilet ma wypisany przez Organizatora numer sektora i numer miejsca.
  4. Organizator nie przesyła Biletów do samodzielnego wydruku przez Użytkownika.
 4. Bilet traci swoją ważność w przypadku nastąpienia jednej z poniższych okoliczności:
  1. uszkodzenia jego powierzchni przez nacinanie, nadrywanie, dziurkowanie itd.,
  2. usunięcia nadruków i napisów,
  3. naniesienia skreśleń lub własnoręcznych poprawek (np. numeru miejsca),
  4. uszkodzenia hologramu.
  5. jakiekolwiek uszkodzenie biletu, które powoduje utratę lub deformację zawartych na bilecie informacji
 5. Użytkownik ma możliwości wyboru sektora podczas składania zamówienia na wejściówki.

 

§4 Procedura zamawiania wejściówek w systemie internetowym

 1. ETAP I: Logowanie
  Logowanie/rejestracja w systemie zapisów na www.narodowe.jezusnastadionie.pl
 2. ETAP II Złożenie zamówienia
  Wypełnienie formularza zamówienia, który obejmuje:
  1. wybór ilości i rodzajów biletów (normalny/ulgowy)
  2. podanie danych adresowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności dostarczenia Biletu;
  3. zaakceptowanie warunków zakupu Biletu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
  4. wyrażenie zgody lub jej braku na otrzymywanie maili niezwiązanych z zapisami, ale związanych z samym wydarzeniem
  5. wyrażenie zgody lub jej braku na otrzymywanie maili z informacjami o inicjatywach ewangelizacyjnych innych niż JNS 2015
  6. podanie informacji o udziale osób niepełnosprawnych lub dzieci - celem podania tych informacji jest uwzględnienie tego przy wyborze miejsc.
  7. wybór sektora
 3. ETAP III Weryfikacja zamówienia
  Weryfikacja zamówienia – polega na sprawdzeniu przez pracownika Biura Rekolekcyjnego czy Użytkownik podał wszystkie wymagane dane. O wyniku weryfikacji Użytkownik jest powiadamiany mailowo.
  Weryfikacja przeprowadzana jest w ciągu 1 dnia roboczego.
 4. ETAP IV Płatność
  W wiadomości informującej o pozytywnej weryfikacji zamówienia, Użytkownik otrzyma numer konta bankowego, na które należy dokonać wpłaty należnej kwoty w ciągu 10 dni od dnia weryfikacji zamówienia. W przypadku braku wpłaty w powyższym terminie, zamówienie zostanie anulowane. W przypadku zamówień dla grup zorganizowanych, istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu płatności.
 5. ETAP V Wysyłka
  Po zaksięgowaniu płatności na koncie Organizatora, zamówione wejściówki zostaną wysłane w ciągu 3 dni roboczych.
  Przesyłkę nadajemy zgodnie z wypełnionym formularzem (adres i rodzaj przesyłki)

§5 Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje należy składać:
  1. telefonicznie (numery telefonu w zakładce KONTAKT)
  2. mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. pisemnie na adres: "Magdalena Plucner Dla Jezusa", ul. Dąbówki 8/2, Koszalin 75-055
 2. Termin rozpatrywania reklamacji
  Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji.
  Dokładamy jednak wszelkich starań by reklamacje rozpatrywać w ciągu 1-2 dni od wpłynięcia.
 3. Brak prawa odstąpienia od umowy
  Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów eBilet poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 4. Wymiana biletów / zmiana miejsca
  W uzasadnionych przypadkach jest możliwa wymiana biletów na inne miejsca. Przez uzasadnione przypadki rozumie się zmianę miejsca w związku z osobami niepełnosprawnymi, dziećmi w wózkach lub innymi okolicznościami, które w sposób obiektywny uzasadniają zmianę miejsca we wcześniej wybranym sektorze.

 5. Wystawianie duplikatów
  Duplikaty wystawiane są zawsze na te same miejsca, które były pierwotnie zamówione.
  Duplikaty wystawiamy uczestnikom w przypadkach:
  1. zniszczenia biletu
  2. zagubienia biletu
  3. niedoręczenia przez pocztę / kuriera
Więcej w tej kategorii: Księża »