Warszawa 2016 (1)

Warszawa 2016

Chwalmy Jezusa, bo tylko On jest godzien chwały i czci!

Zapraszamy na kolejne wspólne uwielbienia Jezusa w katedrze warszawsko-praskiej.

Rozpoczynamy konferencją o godz. 19.00, potem Msza Święta o godz. 20.00 i po Mszy wspólna modlitwa uwielbienia do godz. 22.00.